Ellestinger Trop

Gruppestyrelsen i Ellestinger Trop

Gruppestyrelsen består af forældrerepræsentanter og de ansvarlige leder fra hver aldersgren i Ellestinger trop, og har ansvaret for gruppens økonomi og at vi ledes i overensstemmelse med korpsets mål og arbejdsgrundlag.

Forældrerepræsentanterne vælges på et årligt forældrerådsmøde for en 2-årig periode, og gruppestyrelsen repræsenteres ved valg af formand og gruppe kasserer.

Jf. vedtægterne § 7 har gruppestyrelsen ansvaret for gruppens økonomi og for, at gruppen og dens afdelinger ledes i overensstemmelse med korpsets formål og arbejdsgrundlag.

Gruppestyrelsen består af forældrerepræsentanter og lederne fra de enkelte afdelinger. 

Gruppestyrelsen konstituerer sig således at der vælges en formand og en kasserer. Der vælges også en forældre- og en lederrepræsentant samt suppleanter, som indtræder i korpsrådet.

Aktuelt ser gruppestyrelsen i Ellestinger Trop således ud:

Civil:


Formand:

Per Langskov

Uniformeret:


Grenleder Bæver:

Nette Johannesen

Kasserer:

 

Grenleder Ulve

Lisa Johannesen

 

Grenleder Stifinderne:

Malene Marx

 

Grenleder Troppen:

Jesper Byriel

 

Grenleder Pioner

Jimmy Johannesen

 

Grenleder Rovere

Søren Brinck

DEL PÅ:

Robert Baden-Powell