Ellestinger Trop
  • Ellestinger Trop er en ny spejdergruppe på Bornholm.

Gruppens formål er at få flere unge ud i den Bornholmske natur.

Ellestinger Trop er en gruppe under De Gule Spejdere i Danmark, og vi dyrker det gamle traditionelle spejderarbejde efter Baden-Powell's principper.

Spejderarbejdet er bygget op omkring patruljer, hvor børnene lærer efter metoden Learning by doing.

Udover at bibringe børnene en lang række praktiske færdigheder har vi et ønske hos Ellestinger Trop at udvikle deres forståelse og ansvar for medmennesker, miljø og samfund.

 

Ellestinger Trop er en gruppe hvor alle er meget engagerede, både forældre, børn og ledere. Vi har et godt socialt sammenhold, og vi lægger stor vægt på friluftsliv, kammeratskab, samarbejde og hjælpsomhed.

 

Ellestinger Trop holder til I Vestermarie, Vestermarievej 19, 3700 Rønne

DEL PÅ:

De Gule Spejdere er et upolitisk og ikke-religiøst spejderkorps, som har til formål at udvikle børn og unge til vågne, selvstændige mennesker, der er villige til at påtage sig et medmenneskeligt ansvar i det danske samfund og ude i verden.