Ellestinger Trop
  • Indmeldelse elektronisk i Ellestinger trop

Efter at have været til spejder 3-4 gange synes vi, at det er tid til at blive indmeldt i gruppen. Du har to muligheder for at blive registreret som medlem. Du kan enten melde dig ind elektronisk (se nedenfor) eller du kan udfylde og aflevere den fysiske indmeldelsesblanket, som kan hentes i PDF til højre på denne side.

Velkommen i Ellestinger Trop!

  • Priser

Ved indmeldelse i Ellestinger Trop – De Gule Spejdere i Vestermarie betales et indmeldelsesgebyr på 250 kr., som blandt andet dækker tørklæde, gruppemærke, sangbog og lommekit og depositum for korpsmærke (100 kr.). Korpsmærke, gruppemærke og sangbog udleveres først, når der er anskaffet uniform. Korpsmærket er Korpset ejendom. Ved eventuel udmeldelse er denne først gældende, når korpsmærket er returneret til gruppen. Der skal således betales kontingent så længe, man er i besiddelse af et korpsmærke.

Udover indmeldelsesgebyret betales restkontingent for indeværende periode. Gruppens kasserer sender en opkrævning på indameldelsesgebyr og restkontingent.

Korpsets grundlov, love for korpset og love for gruppen kan altid findes på korpsets hjemmeside www.gulspejder.dk


Fornavn
Mellemnavn
Efternavn
Adresse
Postnr
By
E-mail
Modtag e-mails
Telefon nr.
Mobil nr.
Fødselsdag (dd.mm.åååå)
Kommentar
 
1. Kontaktperson
Navn
Relation
Mobil
Email
 
2. Kontaktperson
Navn
Relation
Mobil
Email


PR-tilladelse (Hvis samtykke, marker feltet)
(Gruppen må medtage situationsbilleder, hvor mit barn/jeg er på)

Transport tilladelse (Hvis samtykke, marker feltet)
(Gruppen må foranstalte transport af mit barn/mig i forbindelse med gruppens arrangementer

Badetilladelse (Hvis samtykke, marker feltet)
(Mit barn må under opsyn delatege i badning på sommerlejre og i forbindelse med gruppens arrangementer)

Samtykke til Flåtkontrol:
Jeg giver samtykke til, at gruppens ledere må undersøge mit barn for flåter/tæger.

Samtykke til Helbredsoplysninger:
Jeg giver samtykke til, at gruppen/korpset må registere allergier

Samtykke til profilbilleder:

DEL PÅ: