Ellestinger Trop

Ellestinger Trop

Navnet Ellestinger:

Ellestingerren er de underjordiske konge og han bor oppe ved Hammershus. Ellestingeren og hans folk er
hæderlige. De holder altid en aftale og leverer altid tilbage hvad de har lånt af menneskene.

Ellestingeren er finere klædt end de gemene underjordsfolk, bær trekantet hat, rider på en trebenet hest og er forsynet med et langt spyd. Når de underjordiske eksercerede, red han i spidsen for dem og kommanderede.

Det var en gammel skik, at bønderne lod det sidste havreneg blive stående på marken, når der blev kørt ind.

Det skulle være til Ellestinernes hest; var man grådig og tog det neg med, kunne man vente misvækst året efter.

DEL PÅ: