Ellestinger Trop

SPEJDERTROPPEN

Spejderne arbejder i patruljer, hvilket er et vigtigt element i spejderarbejdet. En patrulje består optimalt af 6-8 personer. Patruljen er ledet af en Patruljeleder og en Patruljeassisten.

Patruljerne er samlet i en trop der er ledet af Tropslederen. Tropslederen fornemmeste opgave er at skabe et miljø, hvori patruljerne kan drive godt spejderarbejde, så der er gnist, entusiasme og gåpåmod.

Et vigtigt element i spejderarbejdet er konkurrence.

For at en patrulje skal fungere godt er et godt patruljesammenhold vigtigt. Der skal skabes en fællesskabsfølelse medlemmerne imellem. Patruljearbejdet må godt være omgivet af mystik og en god patrulje har mange patruljesærpræg, traditioner, ritualer, råb, udsmykninger osv. Når den nye spejder rykker op optages han/hun i patruljen ved en spændende cermoni.

DEL PÅ:

VI MØDES HVER MANDAG KL. 17,00-19,00