Ellestinger Trop

ULVEFLOKKEN

Man kan blive ulveunge når man er omkring syv år gammel.
Ulvearbejdet er bygget op omkring en idéramme baseret på Kiplings Junglebog.
En af fortællingerne som handler om Mowgli og hans liv sammen med dyrene i junglen. Det er ikke blot spændende stof, men er også på anden måde værdifuldt.
Junglehistorierne er, selv om de fleste personer i dem er dyr, fyldt med menneskelige træk og følelser.
Her forekommer jo netop i eventyrstil de personer, vi kender så godt fra vort eget liv.
Menneskeungen Mowgli og hans ulvebrødre som respekterer junglens love og viser loyalitet mod førerulven, de holder sammen og hjælper hinanden, når det behøves.

Når man bliver optaget i ulveflokken, får man sit ulvenavn som stammer fra Junglebogen.

Ulveflokken er inddelt i bander der ledes af en bande leder og en bandeassistent. En bande rummer mellem 5-7 ulve.
En gang om året tager vi på ulveturnering hvor vi mødes med alle de andre ulve i Danmark. Her konkurrerer vi om hvem der er de bedste. Det er også her at man oplever det fællesskab der bliver på tværs af landet.

DEL PÅ:

VI MØDES HVER MANDAG KL. 17,00-19,00