Ellestinger Trop

PIONERSJAK

Som pioner bliver man en del af et sjak.

I sjakket har man mulighed for, at deltage på den årlige Pioner & Roverturnering hvor dine spejdertekniske færdigheder vil blive sat på prøve. Under turneringen bliver der dystet i klassiske spejderdiscipliner som båltænding med ildbor, orientering, tovværk, kulsøarbejde og gourmet madlavning over bål. Dertil kommer prøvelser i evnen til samarbejde, tænke klart i pressede situationer samt tidsdisponering, idet søvn er en stor mangelvare under turneringen.

Pionertiden er en unik tid hvor venner bliver til spejderbrødre, tanker og ideer bliver til realiter og vandreture bliver til eventyr. Du går fra at være medlem til at blive et forbillede for andre. Det er her, hvor Baden Powells spejderidealer du har lært gennem tiden, bliver praktiseret. Det er her hvor du har været spejder længe nok til, at kunne se helheden i spejderlivet og alvoren bag.

DEL PÅ:

VI MØDES HVER MANDAG KL. 17,00-19,00